L’institut

Entorn social i cultural

L’institut està situat al barri de La Romànica de Barberà del Vallès. Tot i que pertany, doncs, al municipi de Barberà del Vallès, una part important de l’alumnat que rep prové de Sabadell, ja que l’institut està situat al límit entre ambdues poblacions.

Des del seu desenvolupament amb la industrialització, el barri de La Romànica s’ha anat configurant com una zona receptora d’immigració. La instal·lació d’indústries al municipi, principalment químiques, va anar acompanyada de l’arribada de gran quantitat de població procedent d’altres zones de l’estat espanyol. Aquesta característica ha anat creixent al llarg del temps, des de les diferents migracions internes de l’estat espanyol fins a la situació actual, amb l’arribada de població d’arreu del món.

Tipologia escolar i característiques

L’Institut La Romànica fou el primer institut de Barberà del Vallès. S’hi impartiren els estudis de BUP i COU fins al curs 1994/1995. A partir del curs 1995/1996, quan s’implantà la reforma educativa de la LOGSE i a partir de 2006 s’implantà la LOE a Barberà del Vallès. En aquests moments els centres educatius es troben en fase d’implantació de la LOMCE. L’institut La Romànica imparteix ESO (Educació Secundària Obligatòria), Batxillerat i Cicles Formatius.

En aquests moments, el centre ofereix els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria de primer fins a quart, Batxillerat Científic, Tecnològic, Humanístic i Social, i Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior (família Química). Justament, per aquesta àmplia oferta, i gràcies a una bona situació i comunicació, a més de la qualitat dels ensenyaments impartits, l’alumnat que es matricula als nostres cursos provenen d’una àrea geogràfica més extensa que la del nostre municipi.