GAUDIr les formes

“L’arquitectura no són quatre parets i una teulada, sinó l’espai i l’esperit que es genera dins” – Lao Tzu

“L’espai, les formes i els colors vibren, l’ordre ens harmonitza i ordena, la natura ens sostén, ens connecta i ens recorda qui som. Treballar conscientment amb aquests elements genera una simfonia a la nostra vida que ens ajuda a cultivar la vida de l’esperit” – Anònim

Inspirant-nos en els processos de disseny i les formes orgàniques de l’arquitecte Antoni Gaudí, aquest projecte impulsa a l’alumnat a submergir-se en un procés de recerca mitjançant l’art, així com a experimentar, dissenyar i crear amb plaer i interès peces artístiques que ajudin a millorar, tant en l’estètica com en la vesant funcional, els diferents espais del centre.

Es pretén, amb les noves metodologies d’innovació, implicar a l’alumnat en tot el procés per tal que facin seu els espais del centre i poder donar resposta a les necessitats reals i a la diversitat de la comunitat educativa. Alhora, es replanteja el paper de les formes artístiques i el de l’estructura i l’organització de l’espai com a mitjans que condicionen la manera com aprenem.

La intenció és anar construint el projecte, any rere any, segons la situació del moment i els interessos de l’alumnat. El passat any acadèmic (2018-19), a 4t d’ESO, es van iniciar activitats com a prova pilot a la matèria de Visual i Plàstica. Degut a la gran acollida i implicació dels estudiants, aquest any (2019-20) s’han afegit més departaments didàctics. El treball es desenvoluparà en equip i de manera transversal (diferents nivells educatius) promovent-se diferents tipus d’activitats participatives i en xarxa.

Per altra banda, la millora d’espais mitjançant la creació d’ambients i formes gaudinianes s’enfocarà també en el pati per aconseguir transformar-lo en un espai més flexible, multifuncional, diversificat i desjerarquitzat col·laborant amb la comissió de coeducació.

GAUDIr les formes 2018-2019Galeria d’imatges 2018-2019

Gaudir les formes 2019-2020 – Galeria d’imatges, 1r ESO, 2019-2020 – Galeria d’imatges, 3r ESO, 2019-2020 – Galeria d’imatges, 4t ESO, 2019-2020

Notícies: Gaudí i sostenibilitat / I després… va ser la forma