GAUDIr les formes

“L’arquitectura no són quatre parets i una teulada, sinó l’espai i l’esperit que es genera dins” – Lao Tzu

“L’espai, les formes i els colors vibren, l’ordre ens harmonitza i dóna coherència, la natura ens sostén, ens connecta i ens recorda qui som. Treballar conscientment amb aquests elements genera una simfonia a la nostra vida que ens ajuda a cultivar la vida de l’esperit” – Anònim

Inspirant-nos en els processos de disseny i les formes orgàniques de l’arquitecte Antoni Gaudí, aquest projecte impulsa a l’alumnat a submergir-se en un procés de recerca mitjançant l’art, així com a experimentar, dissenyar i crear amb plaer i interès peces artístiques que ajudin a millorar, tant en l’estètica com en la vesant funcional, els diferents espais del centre.

Es pretén, amb les noves metodologies d’innovació, implicar a l’alumnat en tot el procés per tal que facin seu els espais del centre i poder donar resposta a les necessitats reals i a la diversitat de la comunitat educativa. Alhora, es replanteja el paper de les formes artístiques i el de l’estructura i l’organització de l’espai com a mitjans que condicionen la manera com aprenem. Les fases del procés de recerca i creació són les següents:

La intenció en un inici va ser la d’anar construint el projecte, any rere any, segons la situació del moment i els interessos de l’alumnat. L’any acadèmic 2018-19, a 4t d’ESO, es van iniciar activitats com a prova pilot a la matèria de Visual i Plàstica. Gràcies a la gran acollida i implicació dels estudiants, es van afegir més departaments didàctics, però malauradament a causa de la situació que va provocar la pandèmia no es van poder completar totes les propostes. El treball es desenvolupa en equip i de manera transversal (diferents nivells educatius) promovent-se diferents tipus d’activitats participatives i en xarxa.

Per altra banda, la millora d’espais mitjançant la creació d’ambients i formes gaudinianes s’enfocarà també en el pati per aconseguir transformar-lo en un espai més flexible, multifuncional, diversificat i desjerarquitzat col·laborant amb la comissió de coeducació.

Vídeo del projecte:

 

GAUDIr les formes 2021-2022 Galeria d’imatges
GAUDIr les formes 2020-2021 Galeria d’imatges, 4t ESO, 2020-2021
GAUDIr les formes 2019-2020: 4t ESO3r ESO1r ESO Galeria d’imatges, 1r ESO, 2019-2020Galeria d’imatges, 3r ESO, 2019-2020Galeria d’imatges, 4t ESO, 2019-2020
GAUDIr les formes 2018-2019 Galeria d’imatges, 4t ESO, 2018-2019
Totes les notícies.

Notícies 2021-2022:

Notícies 2020-2021:  Restaurem mobiliari / Gaudir Gaudí. Instal·lació amb columnes helicoidals / Superfícies reglades per a recrear espais / Poliedres platònics estrellats / Arquitectura a les aules i patis coeducatius / Envoltant d’estructures /

Notícies: 2019-2020 Gaudí i sostenibilitat / I després… va ser la forma.