Responsabilitat amb l’entorn i el Medi Ambient

El Projecte “Responsabilitat social amb actuacions que fa el centre respectant l’entorn i el medi” té com a objectiu principal dur a terme accions que respectin l’entorn de l’Institut La Romànica i el Medi Ambient.

Des de l’any 2015, el nostre centre participa en un programa pilot, juntament amb 11 centre més de Catalunya, per millorar el consum d’energia (aigua, llum i gas).

Durant aquest període, el nostre institut ha aconseguit un estalvi d’uns 18.000 Euros entre llum, aigua i gas. Es tracta d’un doble estalvi: l’energètic i l’econòmic.

El responsable de Qualitat del centre, Jorge Cereijo, ha assistir a unes jornades de bones prèctiques, on han explicat el que nosaltres fem, el Pla INSTALVIA, que a més, preveu desenvolupar una sèrie d’actuacions per fer partíceps l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional, relacionades amb la responsabilitat de l’Institut La Romànica amb el Medi ambient.

Pla INSTALVIA