Secretaria

HORARI (d’octubre a juny):
HORARI (juliol i setembre):
MATINS: de 9 a 13h de dilluns a divendres

TARDES: de 15 a 17h dilluns, dimarts i dimecres

MATINS: de 9 a 13h de dilluns a divendres
romanica.baixes@inslaromanica.org
Títol Acadèmic i Professional No Universitari: Se Sol·licita en acabar els estudis (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig i Superior).
Sol.licitd duplicat d’un títol acadèmic i professional no Universitari:
Pèrdua.
Deteriorament.
Rectificació: acreditar documentació correcta.
Canvi de dades: acreditar documentació del canvi legal de dades.
Autorització per lliurar un Títol o tramitar-ho:
Fotocòpia DNI / NIE / PASSAPORT de la persona que autoritza i l’autoritzat.
Reguard de Títol o Rebut Pagament.
Certificat d’equivalència Nivell C o B de Català:
Llibre escolaritat EGB o Certificat equivalent (de 1r fins a 8è) de l’escola on s’ha fet o cursat.
Certificat estudis de Primària (de 1r fins a 6è) de l’escola on s’ha fet o cursat.
Llibre escolaritat ESO o Certificat equivalent (de 1r fins a 4t) de l’escola on s’ha fet o cursat.
Document de sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari
Nou portal per donar suport a la tramitació telemàtica de la preinscripció: preinscripcio.gencat.cat
Nou mail per matriculació telemàtica ESO i Batxilerat: matricula_eso_batx@inslaromanica.org
Com escanejar documents amb el mòbil i adjuntar-ho al correu electrònic