Organització del curs

Horari marc:

  • Les classes al matí d’ESO i Batxillerat comencen a les 8:15 i acaben a les 14:45 hores.
  • A Cicles Formatius les classes al matí comencen a les 8 i acaben a les 14:30 hores i a la tarda l’horari comencen a les 15.15 i acaben a les 21.35 hores.
  • Al matí hi haurà un esbarjo per a ESO i Batxillerat d’11:15 a 11:45 hores.
  • Per a Cicles Formatius al matí hi haurà un esbarjo de 11 a 11:30 hores i a la tarda de 18.15 a 18.35 hores.
  • El timbre només sonarà en finalitzar les classes d’abans dels esbarjos i al finalitzar aquests.

 

Calendari escolar d’ESO i Batxillerat 2020/2021 (clica)

Llibres curs 2020/2021 (clica)

Dossiers famílies ESO 2020/2021 (clica)

Dossiers famílies Batxillerat 2020/2021 (clica)

Normativa sobre els MÒBILS (clica)

Normativa de funcionament de la Cantina del centre (clica) – La Cantina no està en servei degut al protocol per la COVID-19

 

Activitats extraescolars: No hi ha previstes activitats extraescolars degut al protocol per la COVID-19

Castanyada
Carnestoltes
Crèdits de Síntesi i viatge de 4t

Distribució de trimestres i quadrimestres:

1r TRIMESTRE  del 14 de setembre al 27 de novembre
2n TRIMESTRE  del 30 de novembre al 26 de febrer
3r TRIMESTRE  del 1 de març al 11 de juny
1r QUADRIMESTRE  del 14 setembre al 29 de gener
2n QUADRIMESTRE  del 1 de febrer a l’11 de juny