Política de qualitat

L’institut La Romànica vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, l’administració i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball adequades.

La fita que es proposa és aconseguir satisfer les necessitats dels grups d’interès (usuaris, famílies, empreses, treballadors del centre i societat). La política i l’estratègia de l’institut La Romànica s’identifiquen i es desenvolupen en el seu Pla Estratègic, que té com a finalitat definir les línies d’actuació necessàries per tal d’assolir la visió que es proposa, sustentada en l’eficàcia i eficiència dels processos.

El compromís de complir amb els requisits de la qualitat afecta tota l’organització i tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora contínua del sistema. L’Equip directiu donarà suport decididament al personal del centre en el desenvolupament de les seves funcions i els proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat, que seran comunicats, entesos i revisats.