CFGM Serveis en Restauració

Serveis en Restauració

 

CFGM

HT30

(2000 hores

 2 cursos acadèmics)

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Hoteleria i turisme

 Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció als clients en l’àmbit de la restauració, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 Mòduls Professionals
Ofertes gastronòmiques 99 hores
Operacions bàsiques al bar-cafeteria 231 hores
Operacions bàsiques al restaurant 297 hores
Serveis al bar-cafeteria 132 hores
Serveis al restaurant i esdeveniments especials 198 hores
Tècniques de comunicació en la restauració 66 hores
El vi i el seu servei 99 hores
Anglès 132 hores
Segona llengua estrangera 99 hores
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments 66 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Síntesi 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores
 Camp professional

Aquest professional exercirà l’activitat professional tant en grans empreses com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector de l’hoteleria, encara que també pot treballar per compte propi en petits establiments de restauració. Aquesta professió es desenvolupa en sectors i subsectors productius en els quals es desenvolupen processos d’elaboració i de servei d’aliments i de begudes, com seria el sector de l’hoteleria i, en el seu marc, les àrees d’hoteleria i restauració (tradicional,moderna i col·lectiva).

 Principals ocupacions i llocs de treball
Cambrers de bar cafeteria o restaurant Caps de rang
Treballadors d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i de begudes Bàrmans

 

Ajudants de sommelier Auxiliars de serveis en mitjans de transport