PFI Hoteleria: cuina i serveis de restauració

Auxiliar d’Hoteleria:Cuina i Serveis de Restauració  PFI (1000 hores -1 curs acadèmic) 

Objectius del Curs

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració, assistint en els processos de servei i atenció al client.

Adreçat

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.
Mòduls Obligatoris

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Tècniques elementals de servei
 • Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.
 • Aprovisionament, preelaboració i conservació culinàries
 • Elaboració culinària bàsica
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada  (40 hores)

Perfil professional

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.