CFGS Agències de Viatges

CFGS

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS

HTA0

(2000 hores

2 cursos acadèmics)

Família Professional HOTELERIA I TURISME

 Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes de màrqueting i assegurant la satisfacció dels clients.
 Mòduls Professionals
Estructura del mercat turístic. 99 hores
Destinacions turístiques. 165 hores
Venda de serveis turístics. 198 hores
Protocol i relacions públiques. 132 hores
Recursos turístics. 165 hores
Gestió de productes turístics. 99 hores
Direcció d’entitats d’intermediació turística. 165 hores
Màrqueting turístic. 132 hores
Anglès. 132 hores
Segona llengua estrangera: francès 132 hores
Formació i orientació laboral. 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments. 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores
 Camp professional

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector turístic, en el subsector de les agències de viatges minoristes, majoristes i majoristes-minoristes, així com en les agències especialitzades en recepció i esdeveniments.

Es tracta de treballadors per compte propi que gestionen la seva pròpia agència de viatges o esdeveniments, o de treballadors per compte aliè que exerceixen la seva activitat professional com empleats o caps d’oficina i/o departament en les àrees funcionals d’administració, de reserves, de producte o de venda de serveis i productes turístics i esdeveniments.

 Principals ocupacions i llocs de treball
Cap d’oficina d’agència de viatges. Cap de departament en agència de viatges.
Agent de viatges. Personal consultor de viatges.
Personal organitzador d’esdeveniments. Personal venedor de serveis de viatge i viatges programats.
Personal promotor comercial de viatges i serveis turístics. Personal empleat del departament de reserves (booking)