Protesta d’estudiants 30 octubre 2019

Els representants dels alumnes al Consell Escolar, havent consultat el Consell de Delegats, han comunicat a la direcció del centre que el Sindicat d’Estudiants ha convocat una vaga general d’estudiants pel proper dia 30 d’octubre de 2019 i que part de l’alumnat de 3r i 4t ha decidit adherir-s’hi. Sobre aquesta vaga d’alumnes us volem aclarir alguns punts importants:

• Els alumnes de primer i segon d’ESO no es poden adherir a la vaga d’alumnes ja que, segons la normativa vigent, només els alumnes de tercer i quart d’ESO poden justificar les faltes d’assistència al centre per aquest motiu. •

La decisió de no assistir al centre sempre és individual i ha d’estar autoritzada pels pares.

• Els alumnes que participin en aquesta vaga han de presentar al seu tutor l’imprès de justificació de falta d’assistència signat pels pares el primer dia que tornin al centre.

• Aquesta convocatòria de vaga s’adreça a l’alumnat però no al professorat. Per tant, les classes es desenvoluparan amb la normalitat que les circumstàncies permetin. Cal tenir en compte que el professorat pot donar per explicats els continguts programats per aquell dia.

• Les proves extraordinàries de recuperació dels dies 30 i 31 d’octubre es faran segons l’horari comunicat als alumnes i publicat a l’EVEA.