Matèries optatives

1r ESO

Les matèries optatives tenen una durada trimestral i s’assignen a l’alumnat per l’equip docent tenint en compte les mesures d’atenció a la diversitat i les preferències dels alumnes.

Títol de la matèria optativa Departament
Francès 1 Idiomes
Pensem i resolem! Matemàtiques
Com podem reutilitzar els materials. Tecnologia
Press club Idiomes
Una empenta Orientació

2n ESO

Les matèries optatives tenen una durada trimestral i s’assignen a l’alumnat per l’equip docent tenint en compte les mesures d’atenció a la diversitat, si han cursat llengua estrangera el curs anterior i les preferències dels alumnes.

Títol de la matèria optativa Departament
Francès 2 Idiomes
Lights, càmera, action Idiomes
Escacs Matemàtiques
Construcció d`un semàfor Tecnologia
Petites investigacions Ciències
Mediació Orientació
Tècniques d`estudi Orientació

3r ESO

Les matèries optatives tenen una durada quadrimestral i s’assignen a l’alumnat per l’equip docent tenint en compte les mesures d’atenció a la diversitat i si han cursat llengua estrangera el curs anterior.

Títol de la matèria optativa Departament
Francès 3 Idiomes
Preguntes científiques. Ciències
Mediació Orientació
Foodie Travel Guide Idiomes
Tècniques d`Estudi Orientació
Cultura Clàssica Català/Castellà
Emprenedoria Tecnologia