Matèries optatives

Curs 2020-2021

Matèries optatives 1r ESO

Les matèries optatives a 1r ESO estaran dividides en blocs trimestrals. Els alumnes que no facin orientació cursaran cada trimestre una matèria optativa diferent.

Els alumnes de 1r ESO que hagin manifestat preferència per l’idioma francès deixaran el seu grup estable en les hores de matèria optativa.

Els alumnes de 1r que a criteri de l’equip docent necessitin reforç escolar, cursaran la matèria d’orientació durant tot l’any. Aquests alumnes deixaran el seu grup estable en aquestes hores.

1r ESO

Avaluació 1

Avaluació 2

Avaluació 3

Optativa Ciències

1r A – Aula A11 1r C – Aula A13 1r B – Aula A12

Optativa Francès

1r B – Aula A12 1r A – Aula A11 1r C – Aula A13

Optativa Humanitats

1r C – Aula A13 1r B – Aula A12 1r A – Aula A11

Optativa Orientació

Aula B22 Aula B22 Aula B22

Matèries optatives 2n  ESO

Les matèries optatives a 2n ESO estaran dividides en blocs trimestrals. Els alumnes que no facin ni francès ni orientació cursaran cada trimestre una matèria optativa diferent.

Els alumnes de 2n ESO que hagin manifestat preferència per l’idioma francès deixaran el seu grup estable en les hores de matèria optativa per cursar segona llengua estrangera.

Els alumnes de 2n que a criteri de l’equip docent necessitin reforç escolar, cursaran la matèria d’orientació durant tot l’any. Aquests alumnes deixaran el seu grup estable en aquestes hores.

2n ESO

Avaluació 1

Avaluació 2

Avaluació 3

Optativa Ciències

2n A – Aula A14 2n C – Aula A16 2n B – Aula A15

Optativa Humanitats

2n B – Aula A15 2n A – Aula A14 2n C – Aula A16

Optativa Música

2n C – Aula A16 2n B – Aula A15 2n A – Aula A14

Optativa Orientació

Aula B22 Aula B22 Aula B22

Francès

Biblioteca Biblioteca Biblioteca

Matèries optatives 3r  ESO

Les matèries optatives a 3r ESO estaran dividides en blocs bimestrals (9 setmanes aproximadament). Els alumnes que no facin ni francès ni orientació cursaran cada 2 mesos  aproximadament (9 setmanes) una matèria optativa diferent.

Els alumnes de 3r ESO que hagin manifestat preferència per l’idioma francès deixaran el seu grup estable en les hores de matèria optativa per cursar segona llengua estrangera.

Els alumnes de 3r que a criteri de l’equip docent necessitin reforç escolar, cursaran la matèria d’orientació durant tot l’any. Aquests alumnes deixaran el seu grup estable en aquestes hores

3r ESO

15 set – 6 nov

9 nov – 5 feb

8 feb – 16 abr

19 abr – 11 jun

Optativa Català

3r A – A21 3r B – A22 3r C – A23 3r D – A24

Optativa Tecnologia

3r B – A22 3r C – A23 3r D – A24 3r A – A21

Optativa Humanitats

3r C – A23 3r D – A24 3r A – A21 3r B – A22

optativa Informàtica

3r D – A24 3r A – A21 3r B – A22 3r C – A23

Orientació

Aula B22 Aula B22 Aula B22 Aula B22

Francès

Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca