Programa de reciclatge de llibres

L’associació de Mares i Pares d’Alumnes juntament amb la direcció de l’Institut Cabrils i amb l’aprovació del Consell Escolar, ofereix un Projecte de Reutilització de Llibres de text i lectures, que gestiona l’empresa IDDINK. La mateixa empresa pot gestionar el pagament de les llicències digitals dels llibres electrònics.

Tríptic digital 2021