Departament d’Orientació

Cap de departament del curs 2019/2020: Nerea Prieto Morillas.

La nostra característica recau en l’atenció personal i social dels alumnes de l’institut, donant un suport específic en el seus aprenentatges, segons les seves característiques personals.

Per aquest motiu tenim activa una aula SIEI (suport intensiu a l’escolarització inclusiva), on s’acullen entre 8 i 10 alumnes on se’ls ofereix un espai de creixement i maduració combinat amb l’aula ordinària.

També és de la nostra competència el treball que es realitza en les optatives de mediació i tècniques d’estudi.

Entenem la mediació com un canal per potenciar la formació d’alumnes que vetllin per una bona convivència dins dels centre, per això en aquesta optativa es contribueix en el desenvolupament d’habilitats relacionals positives, basades en el diàleg i l’assertivitat com a motor per propiciar un clima educatiu agradable i una gestió òptima dels conflictes.

Per últim, una de les motivacions en el nostre departament és fomentar l’èxit educatiu, per tant les tècniques d’estudi són presents amb la finalitat de donar suport a l’aprenentatge i ajudar en l’adquisició de les competències que permeten a l’alumnat a desenvolupar-se en el seu entorn més proper.

Professorat

  • Nerea Prieto Morillas <nerprilas@inscabrils.cat> — Cap de Departament.
  • Sonia Gallego Rodriguez <songaluez@inscabrils.cat>
  • Elisenda Munné Font <elimunont@inscabrils.cat>