Reunions informatives d’inici del curs 2020-21 – ATENCIÓ: CANVI D’HORARI

Us informem que el proper dimecres 9 de setembre farem reunions d’inici de curs adreçades als pares i mares d’alumnes dels quatre cursos d’ESO.
Aquestes reunions es realitzaran per videoconferència utilitzant la plataforma meet.
A continuació us indiquem l’horari i l’enllaç per entrar a cada una de les reunions:

Llibres de text curs 2020-2021

La llista dels llibres de text per al curs 2020-2021 es pot trobar al Menú->Secretaria->Llibres de text o bé aquí.

Recordeu que:

  • L’alumnat amb Suports Intensius pot esperar-se a adquirir els llibres fins a principi de curs un cop hagin estat atesos per la persona tutora.
  • Es recomanable conèixer les matèries optatives a cursar abans d’adquirir els llibres.
  • L’Institut està adherit a un programa de reciclatge de llibres (més informació aquí).

Activitats i tasques per als dies de l’emergència sanitària.

Agenda de reunions
Orientacions per a la planificació les tasques escolars
Consells confinament – Documents de Google
Servei tècnic FDOS (CHROMEBOOKS)

Tancament del centre per emergència sanitària.

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir demà 13 de març de 2020 tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars. Aquesta mesura té prevista una durada inicial de 14 dies (fins el dia 27 de març de 2020). Prestarem atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació. Us recomanem que tingueu oberts canals de comunicació fluids amb el personal del centre educatiu, però és recomanable evitar aquells de tipus presencial. També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix el  Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
El Departament d’Educació farà arribar a la direcció del centre les indicacions pertinents en relació als dubtes que puguin sorgir.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

Carta signada del director