Departament de Català

Professorat

  • Estefania Jordà Pallàs <estjorlas@inscabrils.cat> — Cap de Departament.
  • Rosa Marina Marina <mamarina@inscabrils.cat>
  • Sílvia Pascual Recasens <silpassens@inscabrils.cat>

Matèries impartides

  • Llengua Catalana i Literatura 1r, 2n 3r i 4t ESO

Activitats i sortides

  • Premis Literaris Sant Jordi.
  • Col·laboració en la Mostra Literària del Maresme.
  • Sortida al teatre.