Instal·lacions

Comptem amb les següents instal·lacions:
• Aules de grup i de desdoblament amb sistema audiovisual i cobertura Wi-Fi
• Aula d’Educació Visual i Plàstica i aula de Música
• Taller de Tecnologia i laboratori de Ciències
• Pista esportiva i pavelló poliesportiu
• Biblioteca