Departament de Tecnologia

Professorat

  • Toni Garcia Diaz <tongardia@inscabrils.cat> — Cap de Departament.
  • Gonzalo Nieto Betancur <gonniecur@inscabrils.cat>
  • Nerea Perez Bover <nerperez@inscabrils.cat>

Matèries impartides

  • Tecnologia 1r, 2n, 3r i 4t ESO.
  • Informàtica 4t ESO.
  • Emprenedoria 3r ESO.
  • Matemàtiques 3rESO.

Activitats i sortides

  •  Sortida al Parc de Màquines del Tibidabo.
  • Sortida al MNACTEC de Terrassa.