Formació del professorat

L’institut està compromès en la formació permanent i inicial del professorat per poder millorar la qualitat educativa.

Xarxa Competències Bàsiques

Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques amb l’objectiu d’avançar en la implantació del currículum i l’avaluació competencials i en el treball per projectes.

Per desenvolupar les activitats relacionades amb la xarxa es crearà un equip impulsor amb el professorat que voluntàriament hi vulgui participar.

L’activitat d’aquest equip impulsor té la consideració de formació interna de centre (FIC) de 30 hores en el centre integrada dintre del Pla de Formació del Departament d’Ensenyament. Les trobades de l’equip impulsor es fan en 10 sessions els dimecres a la tarda al llarg del curs.

Els coordinadors assisteixen a 6 reunions al llarg del curs amb els altres centres de la nostra xarxa territorial i actuen de formadors del nostre equip impulsor. La tasca principal d’aquesta formació és l’aprofundiment en l’avaluació competencial dels alumnes.

Taller a centre: Programació i avaluació competencials

Aquest curs hem organitzat un taller de formació a centre, de 15 h, sobre programació  competencial. Aquest taller té els següents objectius:

  1. Aproximar-se al Decret d’ordenació curricular actual contextualitzant-lo amb les tendències pedagògiques globals actuals, basades en l’aprenentatge per a la vida, per competències i en la personalització dels aprenentatges.
  2. Assumir la necessitat de la sistematització de criteris i eines comuns en l’àmbit tècnic com programàtic, en relació a les programacions competencials.
  3. Consensuar o determinar metodologies i programacions coherents amb el decret competencial actual.
  4. Determinar els elements que doten de qualitat una programació en el context del centre, del Projecte Educatiu de l’Institut i del marc curricular actual.
  5. Introduir i emprar el nou model de programació consensuat en l’activitat diària docent escolar.

Centre formador de pràctiques del Màster de Professorat

L’institut forma part de la llista de Centres Formadors per realitzar les pràctiques del Màster de Professorat. Aquest curs realitzaran pràctiques tres alumnes de màster de les especialitats: Geografia i Història, Dibuix i Biologia i Geologia.

#aquiproubullying

Aquest curs hem iniciat el programa d’innovació #aquiproubullying destinat a la prevenció, detecció i tractament de l’assetjament escolar. Aquest programa comporta una formació de 30h d’un equip impulsor de professorat del centre.