Departament de Castellà

Professorat

  • Chus Alamillo Garcia <chualacia@inscabrils.cat> — Cap de Departament.
  • Anna Íñiguez Font <anainiont@inscabrils.cat>
  • Imma Pelegrin Guirao <immpelgui@inscabrils.cat>

Matèries impartides

  • Llengua Castellana i Literatura 1r, 2n 3r i 4t ESO
  • Llatí 4t ESO
  • Cultura Clàssica 3r ESO

Activitats i sortides

  • Premis Literaris Sant Jordi.
  • Canciones Literarias.