Llibres de text

Llibres de text curs 2020-2021

 

 

1r ESO – Llibres de text 
Matèria Títol Editorial ISBN
Tecnologia InteractiveBook – Tecnologia 1º ESO Català (llibre digital) Editorial McGraw-Hill 9788448195625
Matemàtiques 1 ESO. Construïm Llibre Digital Editorial Cruïlla, S.A  9788466138499
Llengua Castellana Lengua castellana y literatura, 1 ESO  (Serie Comenta) Santillana 9788490476918
Llengua Catalana Llengua catalana i literatura, 1 ESO  Editorial Casals  9788421865613
Ciències Socials Geografia i història 1 ESO . (Llicència digital) Grup Promotor, S.L.  9788490476895
Cultura I Valors Ètics Cultura i valors ètics 1 eso serie participa  Grup Promotor, S.L.  9788490478943
Visual I Plàstica Dossier Propi
Música LM PLAT Alumne Música I (Série Escolta Saber Fer) (Llicència digital)  Editorial Santillana 9788490477427 
Educació Física Dossier Propi (blog, class room)
Idioma Anglès Together 1 ESO Student’s Book (llicència digital) Oxford University Press 9780194902137
Together 1 ESO Workbook Oxford University Press 9780194515832 
Biologia I Geologia Biologia i Geologia 1 (Llicència digital)  Science Bits. 9788494700811
Idioma Francès Dossier Propi

 

1r ESO – Llibres de lectura
Títol Autor Editorial ISBN
Llengua castellana
El chico de la flecha Espido Freire Anaya 9788469809075
Manzanas rojas Luis Matilla Anaya 9788466739894
La rosa de los vientos. Antología poética  Juan Ramón Torregrossa Vicens Vives. 9788431655075
Llengua catalana
Què farem, què direm? Pep Coll Cruïlla  9788476296851
La crosca pelada dels cretins Jaume Cupons Ed Text, “La Galera” 9788424647469
Un estiu a Borneo Pilar Garriga Barcanova  9788448921071
Llengua anglesa
Mulan Janet Hardy-Gould. Oxford university press 9780194639170
Changing places Alan Hines Oxford university press  9780194639125

 

2n ESO – Llibres de text
Matèria Títol Editorial ISBN
Tecnologia interactiveBook – TECNOLOGIA 2n ESO CATALUNYA (llibre digital) Editorial McGraw-Hill 9788448609528
Matemàtiques Construïm, matemàtiques, 2 ESO (llicència digital) Editorial Cruïlla, S.A  9788466140621
Llengua Castellana Lengua castellana y literatura, 2 ESO (Serie Comenta) Santillana 9788490470176
Llengua Catalana Llengua Catalana i Literatura  Casals 9788421865620 
Ciències Socials Geografia i Història 2n ESO. (llicència Digital) Santillana  9788490476567
Cultura I Valors Ètics Cultura i Valors Ètics 2n ESO Sèrie Participa Santillana  9788490478547
Música LM PLAT Alumne Música I (Série Escolta Saber Fer)  (Llicència digital) Editorial Santillana 9788490478103 
Educació Física Dossier propi (blog, classroom,…)
Idioma Anglès Together 2 ESO. Student’s Book (llicència Digital) Oxford University Press 9780194902175
Together 2 ESO. Workbook Oxford University Press 9780194515856
Idioma Francès Essentiel Et Plus 1 ESO. Livre De L’elève Santillana 9788496597037
Essentiel Et Plus 1 ESO. Cahier D’exercices Santillana  9788492729289
Física I Química Física I Química 2 (llicència Digital) Science Bits 9788494700811

 

2n ESO – Llibres de lectura
Títol Autor Editorial ISBN
Llengua castellana
Marina Carlos Ruiz Zafon Booket 9788408004349
La dama del alba  Alejandro Casona Vicens Vives 9788431637217
Las cuatro estaciones. Invitación a la poesía. J.R.Torregrossa, F .Antón, M. Otero Vicens Vives 9788431648183
Llengua catalana
Les cartes d’Hèrcules Poirot  Jaume Fuster  Edicions 62 “Educaula” 9788492672424
Mecanoscrit del segon origen    Manuel de Pedrolo  Edicions 62  “Educaula” 9788415192879
La pluja als llavis Eulàlia Canals Barcanova 9788448925697
Llengua anglesa
Five short plays  Martyn Ford Oxford bookworms. 9780194637374
The adventures of Tom Sawyer  Mark Twain Oxford bookworms. 9780194620321
Llengua francesa
La momie du Louvre R. Boégège Vicens vives. 9788431672355

 

 

 

 

  • 3r ESO – LLibres de text
Matèria Títol Editorial ISBN
Tecnologia INTERACTIVEBOOK – Tecnologia 3º ESO Català (llibre digital) Editorial McGraw-Hill 9788448195663
Matemàtiques 3 ESO. Construïm Llibre Digital Editorial Cruïlla, S.A  9788466138505
Llengua castellana Lengua castellana y literatura, 3 ESO (Serie Comenta) Santillana 9788490476932
Llengua catalana Llengua catalana i literatura Casals 9788421868294
Ciències socials Geografia i història 3r ESO (llicència digital) Santillana  9788490478219
Cultura i valors ètics Cultura i valors ètics 3r eso  sèrie participa Santillana 9788490478936
Visual i plàstica Dossier propi
Educació física Dossier propi (blog, classroom, ..)
Idioma anglès Together 3 ESO. Student’s Book (llicència Digital) Oxford university press 9780194902212
Together 3 ESO. Workbook Oxford university press 9780194515870
Biologia i geologia Biologia i Geologia 3 (llicència Digital) Science Bits 9788494700811
Física i química Física I Química 3 (llicència Digital) Science Bits 9788494700811
Idioma francès Essentiel Et Plus 2 ESO. Livre De L’elève Santillana 9788492729234
Essentiel Et Plus 2 ESO. Cahier D’exercices Santillana  9788492729456
Matèries optatives
Cultura clàssica Cultura clàssica Barcanova 9788448936532

 

3r ESO – Llibres de lectura
Títol Autor Editorial ISBN
Llengua castellana
Corazón alado. Antología poética Miguel Hernández Vicens Vives. 9788431695002
El oro de los sueños José María Merino Vicens Vives. 9788468203805
Cuatro corazones con freno y marcha atrás  Enrique Jardiel Poncela Vicens Vives. 9788431681890
Llengua catalana
La filla del mar         Àngel Guimerà  Edicions 62 “Educaula” 9788492672325
Camps de maduixes Jordi Sierra i Fabra Cruïlla  9788466141116
Els escarabats volem al capvespre Maria Gripe Cruïlla 9788476292167
Llengua anglesa
The last Sherlock Holmes story Michael Dibdin Oxford Bookworms 9780194634717
The Lost World Sir Arthur Conan Doyle Oxford Bookworm 9780194639668
Llengua francesa
Deux ans de vacances Jules Verne CIDEB 9788853007919

4t ESO

Matèria Títol Editorial ISBN
Matemàtiques 4t ESO. Construïm Llibre Digital Editorial Cruïlla, S.A 9788466140638
Llengua Castellana Lengua castellana y literatura, 4 ESO (Serie Comenta) Santillana 9788490470299
Llengua Catalana Llengua catalana i literatura 4 ESO  Editorial Casals  9788421860939 
Ciències Socials Història 4 ESO (llicència digital)  Santillana  9788491301486
Cultura i Valors Ètics Cultura i valors ètics serie participa 4 ESO  Grup Promotor, S.L. 9788490475652
Anglès Together 4 ESO. Student’s Book (llicència Digital) Oxford University Press 9780194902250
Together 4 ESO. Workbook Oxford University Press 9780194515894 
Educació Física Dossier propi (web, blog, classroom, ..)
Matèries de modalitat
Música LM PLAT Alumne Música Escolta 4ESO Saber Fer (Llicència digital) Grup Promotor Santillana. 9788491302308
Economia Economia Serie analitza SABER FER 4t ESO Grup Promotor S.L. 9788490470428
Llatí Llatí. Serie Intèrprets Santillana 9788490470442
Filosofia Filosofia 4rt ESO  (Llicència digital) Santillana 9788491300625
Biologia I Geologia Biologia i Geologia 4 (Llicència digital)  Science Bits. 9788494700811
Francès Essentiel Et Plus 2 ESO. Livre de l’elève Santillana 9788492729234
Essentiel Et Plus 2 ESO. Cahier d’exercices.  Santillana 9788492729456
Fisica i Quimica Fisica i Quimica 4 (Llicència digital)  Science Bits. 9788494700811
Tecnologia InteractiveBook – Tecnologia 4t ESO (llibre digital) Editorial McGraw-Hill 9788448609498
Cultura Científica Dossier propi.

 

4t ESO – Llibres de lectura
Títol Autor Editorial ISBN
Llengua castellana
Leyendas y rimas Bécquer, Gustavo Adolfo  Vicens Vives  9788431689735
La casa de Bernarda Alba García Lorca, Federico  Vicens Vives 9788431685034
Poesía española AAVV Vicens Vives  9788431697587
Llengua catalana
Joc brut              Manuel de Pedrolo  Edicions 62 9788492672394
Retrum.Quan Érem Morts      Francesc Miralles  Edicions 62 “La butxaca” 9788499303154
Diari d’Anna Frank. Adaptació Teatral Francesc Goodrich i Albert Hacket Bromera 9788498244397
Llengua anglesa
Gulliver’s travels Jonathan Swift Oxford Bookworms 9780194621069
Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson Oxford Bookworms 9780194621052 
Llengua francesa
Deux ans de vacances Jules Verne CIDEB 9788853007919
Llatí
METAMORFOSIS (en català) Ovidi Vicens Vives 9788431696962

 

Recordeu que:

  • L’alumnat amb Suports Intensius pot esperar-se a adquirir els llibres fins a principi de curs un cop hagin estat atesos per la persona tutora.
  • Es recomanable conèixer les matèries optatives a cursar abans d’adquirir els llibres.
  • L’Institut està adherit a un programa de reciclatge de llibres (més informació aquí).