Ordinadors a l’aula

Breu història

El curs 2010-2011 l’Institut de Cabrils participà en el programa Educat1x1, que fou un projecte de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de miniordenadors portàtils a les aules i la incorporació de llibres de text digitals en aquests ordinadors. Els objectius del programa eren: potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI, subministrar la base per a l’educació de l’alumnat en la “vida en un món connectat”, convertir l’ordinador en l’eina personal de treball de l’alumnat i substituir progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics.

Tots els alumnes de 1r ESO i 2n ESO disposaren d’un ordinador ultraportàtil personal cofinançat pel Departament d’Educació (150€)  i les famílies (150€). Les aules foren dotades de les tecnologies necessàries per a poder impartir les classes utilitzant llibres i materials en format digital, amb l’ajuda de pissarres digitals, projectors i la connectivitat sense fils necessària.

Posteriorment el programa fou substituït per el programa Educat 2.0, que eliminava la subvenció del Departament d’Ensenyament. L’Institut Cabrils deixà d’aplicar el programa el curs 2013-2014.

Ordinadors a les aules

El curs 2016-2017, un cop completat el trasllat al nou edifici i disposant de la infraestructura audiovisual i de comunicacions a totes les aules, de l’Entorn Virtual d’Ensenyament Aprenentatge (Moodle) i dels serveis Google Apps For Education, el centre reprengué el programa d’ordinadors a les aules proposant la compra de Chromebooks per part de les famílies com a part del material escolar.

El curs 2020-2021 es completarà el seu desplegament a tots els nivells de l’ESO.

Els Chromebooks

El Chromebook és un ordinador ultralleuger que treballa amb un sistema operatiu desenvolupat per Google. Els seus avantatges per a l’ús educatiu són:

  • Pes reduït, en no incorporar un disc dur per fer tot l’emmagatzematge en xarxa.
  • Gran autonomia, en reduïr el consum per aplicacions i perifèrics i disposar d’una bateria de molta capacitat.
  • Senzillesa d’operació, ja que conté únicament el programari bàsic de comunicacions i navegació.
  • Facilitat de manteniment, ja que el sistema operatiu s’actualitza automàticament per xarxa.
  • Millor control de l’activitat dels usuaris, ja que es poden restringir les aplicacions a instal·lar.

Acord amb l’empresa FDOS Software S.L.

L’empresa FDOS té un acord amb l’Institut Cabrils segons el qual:

  • Atén les comandes de les famílies i els subministra l’ordinador, que és lliurat el centre els primers dies de curs.
  • Gestiona les llicències Google.
  • Ofereix la possibilitat de contractar garanties addicionals.
  • El centre atén les peticions de reparació (si n’hi ha) i fa arribar a l’empresa els aparells.