Departament d’Idiomes

Professorat

  • Mónica Diaz Garrido <mondiagar@inscabrils.cat> — Cap de Departament.
  • Virginia Gallozzi Ortega <viroziort@inscabrils.cat>
  • Maria Llavina Martinez <marllanez@inscabrils.cat>
  • Anna Cabot Vidal <anncabdal@inscabrils.cat>

Matèries impartides

  • Llengua Estrangera: Anglès 1r, 2n, 3r i 4t ESO
  • Segona Llengua Estrangera: Francès 2n, 3r i 4t ESO

Activitats i sortides