Presentació

UNA MICA D’HISTÒRIA

L’Institut Cabrils va començar la seva activitat el curs 2009-2010 amb un grup de primer i un de segon d’ESO.

La seva ubicació inicial va ser a la masia de Mas Maria on va anar creixent en mòduls prefabricats.

Havent iniciat el curs 2016/17 el centre es va traslladar al nou edifici de l’Institut Cabrils.

 

El dia 12 de desembre de 2016 es va inaugurar oficialment el nou edifici.

REPTES EDUCATIUS

El nostre centre té com a finalitat principal la formació de persones que puguin viure, conèixer i integrar-se al món de manera autònoma, amb criteri propi i d’acord amb els valors de la llibertat, la tolerància i la solidaritat.

Per aconseguir aquest objectiu general, volem:

  • Oferir un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats educatius i acadèmics que garanteixin l’èxit en estudis posteriors i/o en la inserció laboral.
  • Donar una correcta atenció a la diversitat dels nostres alumnes atenent els seus diferents ritmes d’aprenentatge i potenciant les seves capacitats.
  • Fomentar uns hàbits de treball i una autonomia personal que permetin adquirir i consolidar nous aprenentatges.
  • Aconseguir que tots els nostres alumnes desenvolupin estratègies de treball cooperatiu que els permeti abordar tasques complexes treballant en grup.
  • Promoure una actitud crítica, dialogant i responsable davant de la realitat que ens envolta per aconseguir formar persones lliures, tolerants i solidàries.
  • Utilitzar diversitat de mètodes i de tecnologies com a eines educatives que motivin l’aprenentatge dels nostres alumnes i els permetin desenvolupar al màxim les seves possibilitats de formació.