Departament d’Humanitats

Blog del departament:

https://sites.google.com/xtec.cat/dephumanitatsinscabrils/inici

Professorat

 • Ramon Banegas López <rambanopez@inscabrils.cat> — Cap de Departament.
 • Montserrat Cano Hueltes <moncantes@inscabrils.cat>
 • Alfred Brunet Puig <alfbruuig@inscabrils.cat>
 • Manuel Colomer Bosch <mancolsch@inscabrils.cat>
 • Carme Piferrer Sibina <carpifina@inscabrils.cat>

Matèries impartides

 • Ciències Socials: Geografia i Història 1r, 2n, 3r i 4t ESO.
 • Cultura i Valors Ètics 1r, 2n 3r i 4t ESO.
 • Història i Cultura de les Religions 1r, 2n 3r i 4t ESO.
 • Filosofia 4t ESO.

Activitats i sortides

 • 1r ESO – Sortida al Campus Arqueològic del Museu Egipci de Barcelona (arqueologia al Món Antic)
 • 2n ESO – Sortida a la Barcelona Medieval (les ciutats a l’Edat Mitjana)
 • 3r ESO – Sortida al Museu Marítim de Barcelona (la navegació a l’Edat Moderna)
 • 4t ESO – Sortida a les bateries antiaeries i refugis antiaeris de Barcelona (la Guerra Civil Espanyola a Barcelona)

Links GoogleClassroom del departament d’Humanitats

1r d’ESO (Geografia i Història,  Cultura i Valors Ètics, Història i Cultura de les Religions i optativa d’Història de l’Art)

GiH 1r C https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5NzQyNTM0MTQ4

GiH 1r B https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5NzM4MzU2MjM2

GiH 1r A https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5NzQyNTI5NDk2

GiH 1r ESO SIEI https://classroom.google.com/u/0/c/MTY4Mjg3NDk0Mzkw

CiVE 1rC https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5NzM4NTgwMTQ2

CiVE 1r B https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5NzM4NTc5ODk4

CiVE 1r A https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5NzM4MzU2NDI1

HCR1: https://classroom.google.com/u/3/c/MTUyODc3NTEzNjMy

Optativa Hª Art I (1r d’ESO) https://classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTI4NjAx

2n d’ESO (Geografia i Història i Cultura i Valors Ètics, Història i Cultura de les Religions i optativa d’Història de l’Art)

GiH 2n A https://classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTI4NTM3

GiH 2n B https://classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTI4NTUy

GiH 2n C https://classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTI4NTg2

CiVE 2n A https://classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTQxNjI2

CiVE 2n B https://classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTQxNzAx

CiVE 2n C https://classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTQxNzIz

HCR2: https://classroom.google.com/u/3/c/MTUyODc3NTE0Mjgz

Optativa Hª de l’Art II (2n d’ESO) https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI4NTYzMTky?cjc=uyrolmd

3r d’ESO (Geografia i Història, Cultura i Valors Ètics, Història i Cultura de les Religions i optativa d’Hª de l’Art)

GiH 3rA https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzNDY3MDEyNzM0

GiH 3rB https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzNTAxMjEwMzM4

GiH 3rC https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzNTAxMjEwNDIz

GiH 3rD https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzNTA5MTM0NzY5

CiVE 3rA https://classroom.google.com/u/0/c/MTY5MTYxMTY2ODMy

CiVE 3rB https://classroom.google.com/u/0/c/MTY5MTYyMjExNDIy

CiV 3r C https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5Nzk1NTMxNTIw

CiVE 3rD https://classroom.google.com/u/0/c/MTY5MTYyMjExNTQ2

HCR3: https://classroom.google.com/u/3/c/MTUyODc3NTE0Mjgz

Optativa Hª Art III (3r d’ESO) https:/4/classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTI4NjI1

4t d’ESO (Història, Cultura i Valors Ètics, Història i Cultura de les Religions i Filosofia)

Història 4t A https://classroom.google.com/c/MTc2Nzg4Njg0MDMz?cjc=lk42gel

Història 4t B https://classroom.google.com/c/MTc2NzkwNTU5OTUz?cjc=omtdziq

Història 4t C https://classroom.google.com/c/MTc2NzkzNTQwMzQ1?cjc=7i27bwc

Història 4t D https://classroom.google.com/c/MTY3NjQzODcwMzQ2?cjc=adoglqd

CiVE 4rtA https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5Nzk2ODM5Mjc5

CiVE 4tB https://classroom.google.com/c/MTY3NjM2NDQ2NjA4?cjc=c3i6lov

CiVE 4tC https://classroom.google.com/c/MTYyOTc0MTQxNzUz

CiVE 4tD https://classroom.google.com/c/MTY3NjQzODcwMzQ2?cjc=adoglqd

HCR4: https://classroom.google.com/u/3/c/MTUyODc3NTE0NjQy

Filosofia 4t d’ESO: https://classroom.google.com/u/3/c/MTUyODkzMjQ3NjMx