Projecte FORMA’T

El projecte FORMA’T és un Programa de Diversificació Curricular adreçat als alumnes d 4t d’ESO i té com a finalitat afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les competències clau de l’etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter general, i amb una metodologia específica i personalitzada.

Actualment, L’Ajuntament de Cabrils i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya tenen subscrit un conveni de col·laboració per desenvolupar el programa. Els trets més destacats són la modificació curricular de determinades matèries i la possibilitar per a l’alumnat de realitzar activitats de formació pràctiques durant dos dies a la setmana en instal·lacions municipals i dins de l’horari lectiu.