IMPULSFP és la unitat d’innovació de la subdirecció General de programes i projectes de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Aquesta unitat cerca impulsar els estudis professionalitzadors a través de cinc programes que cerquen la innovació en diferents àmbits: el canvi metodològic, la orientació, la transferència del coneixement dels centres a les empreses, l’emprenedoria i la cerca de l’excel·lència en les competències professionals. Ja veus que el ventall que abarquem és ambiciós i això ens obliga a estar en constant canvi i reorganització.

WEB OFICIAL