L’institut

Aquesta secció conté totes les pàgines necessàries per a oferir una descripció general de l’institut: ubicació, història, instal·lacions, consell escolar, qualitat i millora, calendari, informacions pràctiques, normativa…