Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per cursar cicles formatius de formació professional cal tenir el títol de graduat o graduada  en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent, se n’està exempt o si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; per poder fer la prova d’accés s’ha de tenir com a mínim 17 anys (o complir-los l’any en què es fa).

MÉS INFORMACIÓ A GENCAT.CAT o XTEC.CAT