TIC i Serveis digitals

 

"Per a què les TIC desenvolupin tot el seu potencial de transformació 
han d'integrar-se a l'aula i convertir-se en un instrument cognitiu capaç de millorar 
la intel·ligència i potenciar l'aventura d'aprendre" 

(Beltrán Llera)

 

DEFINICIÓ TIC (TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ)

El futur de l’ensenyament depèn de poder subministrar les eines necessàries al professorat i a l’alumnat. Per aquest motiu l’Institut Santa Eulàlia esdevé un centre de referència en la utilització de programes específics per a tots els seus cicles formatius tant de grau mitjà com de grau superior. El que està clar és que necessitem oferir a les empreses allò que necessiten: alumnes formats i preparats per incorporar-se al món laboral.

Pel que fa a l’ESO, continuem apostant per l’ús dels ordinadors a les aules, ja que ha donat bons resultats des que es va implantar el Projecte eduCAT el curs 2009-10. Ha contribuït que l’alumnat millorés els resultats acadèmics i ha permès que obtingui una bona formació en eines TIC, que li poden ser molt útils tant en el seu futur acadèmic com laboral.

 

XARXA INTEGRAL DE CENTRE

L’arribada de la fibra òptica de 100 Mb d’amplada de banda al centre el curs 2010-11 ha assegurat la connectivitat de manera quasi absoluta. El centre disposa de més de 240 punts de connexió de xarxa amb fils, a més d’uns 40 punts d’accés de xarxa sense fils, que permeten l’alumnat connectar-se des de qualsevol aula.

tic2

MÉS ORDINADORS

El parc d’ordinadors del centre és actualment d’uns 550 de sobretaula i de més de 150 portàtils, a part dels portàtils que són propietat de l’alumnat. Els cicles formatius tenen 17 aules d’informàtica, amb ordinadors preparats per treballar amb el programari adient a les necessitats de cada cicle: CAD-CAM, electrònica, pneumàtica, simulació d’empresa, edició d’imatge i so, educació física, FOL… L’ESO només disposa de dues aules d’informàtica, a causa del fet que tot l’alumnat té els seus propis ordinadors portàtils i es pot treballar amb ells a les aules ordinàries.

 

AULES TIC

Totes les aules ordinàries de l’ESO i Batxillerat (16) són aules TIC, és a dir, que estan equipades amb una pissarra digital interactiva, amb un projector, un sistema de so i un ordinador. També hi ha dues aules de cicles amb aquest equipament. A més, la resta d’aules, tant les específiques d’ESO i Batxillerat (laboratoris, taller, aula de música,…) com les d’informàtica i les habituals de cicles formatius, disposen d’un projector i d’un ordinador.

tic3

 

ENTORN GOOGLE DE CENTRE

Tot l’alumnat del centre disposa d’un compte de correu amb domini santaeulalia, gestionat per Google (GSuite per a Educació). Això implica que, a més del correu, tothom disposa dels diferents serveis de Google: correu electrònic, Drive (edició de textos, fulls de càlcul, presentacions), calendaris compartits, Google Classroom, Hangouts Meet (videotrucades)… Una característica interessant és que es disposa d’un emmagatzematge il·limitat. Aquest compte es manté durant tota l’estada de l’alumnat al centre, encara que canviï d’estudis, i per sempre mentre es faci servir.

google

PLATAFORMA MOODLE

El centre utilitza la plaforma Moodle, proporcionada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, com a eina fonamental en l’aprenentatge i seguiment dels diferents cursos. Les possibilitats d’aquesta eina són moltes: materials d’aprenentatge, descàrrega d’apunts, seguiment de les qualificacions obtingudes, exàmens on-line… Creiem que és l’eina d’aprenentatge més potent entre les actuals.

moodle

 

Actualitzat: 26 de juliol de 2020