Tutors/es de pràctiques FCT

COORDINADORA FCT – 93 731 40 80

Marta Martínez (mmartinez@santaeulalia.cat)

 

COMERÇ I MARKETING – 93 731 40 80

PFI Auxiliar d’activitats d’oficina i atenció al públic:

Amanda Reginaldo (areginaldo@santaeulalia.cat)

 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ – 93 731 40 80

PFI Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals: 

Encarnación Aragonés Latorre (earagones@santaeulalia.cat)

GM Gestió Administrativa:

Pol Benadero (pbenadero@santaeulalia.cat)

GS Administració i finances:

Ramón Aranda (raranda@santaeulalia.cat)

 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT – 93 731 40 80

GM Manteniment electromecànic:  

Paola Valls (pvalls@santaeulalia.cat)

GM Instal·lacions frigorífiques i de climatització: 

Alberto Salinas (asalinas@santaeulalia.cat)

GM Instal·lacions producció de calor: 

Alberto Salinas (asalinas@santaeulalia.cat)

GS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids: 

Alberto Salinas (asalinas@santaeulalia.cat)

GS Mecatrònica industrial: 

Paola Valls (pvalls@santaeulalia.cat)

 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA – 93 731 40 80

GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques: 

Carlos López Martínez (clopez@santaeulalia.cat)

GS Sistemes electrotècnics i automatitzats: 

Florentino Díaz Bautista (fdiaz@santaeulalia.cat)

 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES – 93 731 40 80

GS Ensenyament i animació socioesportiva (AEA0 ) FCT/DUAL:

Jordi Martin i Francesc Sánchez (jmartin@santaeulalia.cat / fsanchez@santaeulalia.cat)

 

IMATGE I SO – 93 783 68 68

Edifici d’Imatge i So (C/ Badalona, 1 Bis. – Campus Professional Vallparadís)

GM Vídeo discjòquei i so:

Carmen Úbeda (cubeda@santaeulalia.cat)

GS Il·luminació, captació i tractament d’imatge:

Albert Martí (amarti@santaeulalia.cat)

GS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles:

Baldesca Punter (bpunter@santaeulalia.cat)

GS Producció d’audiovisuals i espectacles:

Álvaro Scarpino (ascarpino@santaeulalia.cat)

 

 

 

NOTA: actualització Octubre 2021