Organigrama

Organigrama del centre i correus de contacte

DIRECCIÓ
 • Direcció: Ferran Fontané
 • Cap d’estudis FP: Manuel Torres
 • Cap d’estudis ESO-BAT: Ernesto Lapiedra
 • Coordinadora Pedagògica: Maria Ángeles García
 • Secretari: Inma Redón
 • Administrador: Joan Antoni Roncal

COORDINACIONS

 • Coordinadora de Qualitat: Maria Josep Pérez Benavent
 • Coordinació de 1r cicle d’ESO: Julia Sierra
 • Coordinació de 2n cicle d’ESO: Manuel López
 • Coordinació de Batxillerat: Marina Cuberes
 • Coordinació d’FP: Marta Martínez
DEPARTAMENTS
 • Administratiu:
 • Llengua castellana:
 • Llengua catalana:
 • Ciències:
 • Comunicació, imatge i so:
 • Electricitat:
 • Expressió:
 • Formació i orientació laboral:
 • Idiomes:
 • Instal·lacions i manteniment:
 • Matemàtiques:
 • Ciències socials:
ALTRES CONTACTES
PAS