Missió, visió i valors

L’Institut Santa Eulàlia és un institut públic de Terrassa, situat a l’Avinguda de Santa Eulàlia, via que separa els barris de Can Palet i de Can Jofresa. La procedència del nostre alumnat és molt diversa: prové dels barris de Ca n’Anglada, Can Palet, Can Jofresa, Vilardell, Montserrat i Guadalhorce i pertanyen a universos socials, professionals, econòmics i culturals molt distints. El nostre centre és un centre integral, on conviuen els nivells educatius més variats: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, CPIC (Curs d’accés a cicles de grau superior) i PFI (Programes de formació i inserció).

 

La MISSIÓ del nostre centre és satisfer les necessitats educatives i formatives dels nostres alumnes que majoritàriament pertanyen a un entorn en situacions socioeconòmiques i culturals molt desafavorides i agreujades en els últims anys per la conjuntura econòmica, realitzant l’acreditació, el seguiment i l’orientació necessària, per intentar assegurar-nos que tots els alumnes assoleixin una formació com a persones i les competències que els permeti la incorporació en el món laboral i/o per continuar la seva formació.


 

La VISIÓ del nostre centre treballa en la voluntat de prestar una formació integral de l’alumne. Així l’Institut Santa Eulàlia vol esdevenir:


  • Un institut que generi unes altes expectatives d’èxit entre el seu alumnat i una autoestima positiva en les pròpies possibilitats per enfrontar-se als reptes personals, acadèmics i/o professionals que vulguin marcar-se.

  • Un centre que asseguri les competències bàsiques com a mínim i per a tothom a l’educació secundària obligatòria.

  • Un institut on l’anglès, tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) i l’esport tinguin una atenció preferent en totes les seves etapes i un contingut curricular en la formació professional que asseguri les competències necessàries en concordança a les demandes del món empresarial, així com la formació com a persona.
  • Desenvolupar al màxim el talent, les intel·ligències múltiples de tots els alumnes per treure partit de les seves capacitats en el seu propi projecte de vida.
  • Un àmbit on el clima relacional entre els membres de la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat i empreses) afavoreixi la confiança, la participació i el respecte en el paper de cadascú en el procés educatiu, on tothom es senti satisfet pels resultats obtinguts.


 

Els VALORS que impulsem són el respecte, la responsabilitat, l’empatia, el plaer d’aprendre, el compromís social, la millora personal contínua, la participació i l’orgull de pertànyer a l’institut.