Sol·licitud de títols

Informació sobre els passos a seguir per sol·licitar el títol:

OPCIÓ TELEMÀTICA

1. Emplenar sol·licitud de títol acadèmic adjuntada

2. Retornar aquesta sol·licitud + fotocòpia DNI a secretaria@santaeulalia.cat

3. Si tens alguna condició de reducció de la taxa (família monoparental, nombrosa, discapacitat) cal adjuntar la fotocòpia al correu anterior.

4. Des de secretaria rebràs una carta de pagament amb codi de barres per pagar a CaixaBank.

5. Retornar el document de la taxa + rebut de pagament del banc a secretaria@santaeulalia.cat (responent al correu enviat des de Secretaria)

6. Des de secretaria rebràs un resguard signat i segellat que té la mateixa validesa que el títol. En el cas de voler el resguard original cal passar-lo a recollir per secretaria de dll a dv de 9h a 13h.

OPCIÓ PRESENCIAL

1. Venir de forma presencial a la secretaria de l’institut de dilluns a divendres de 9h a 13h

2. Portar DNI original

3. Si tens alguna condició de reducció de la taxa (família monoparental, nombrosa, discapacitat) cal portar el carnet (que no estigui caducat).

4. Secretaria fa entrega de la carta de pagament per pagar a Caixabank al llarg d’aquell matí.

5. Tornar a secretaria (el mateix matí) per a entregar el document de la taxa + rebut de pagament del banc.

6. Secretaria fa entrega del resguard signat i segellat que té la mateixa validesa que el títol.

El títol tarda aproximadament 2 anys i es recull al centre educatiu

 

**En el cas de no poder fer la gestió la persona interessada pot autoritzar a una altra amb una AUTORITZACIÓ + dni original de la persona interessada i fotocòpia dni de la persona que ve a secretaria.

TAXES PER L’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS I PROFESSIONALS

Documentació requerida:

Sol·licitud de títol acadèmic i professional

Document per autoritzar a una altra persona per a fer la gestió

El títol triga aproximadament 2 anys i s’ha de recollir a la secretaria del centre