Mediació escolar

Què entenem per mediació escolar ?

La mediació és una manera de resoldre els problemes nosaltres mateixos parlant i fent pactes.

 

Característiques

Proposa una acció educativa que actua de manera preventiva abans que els conflictes no evolucionin negativament.Treballa en un entorn de valors presents en la vida dels centres:

 • Responsabilitat.
 • Voluntarietat.
 • Assertivitat.
 • Empatia.
 • Cooperació.
 • Lliure decisió.

 

Objectius
 • Resoldre els conflictes de manera preventiva.
 • Construir entre tots i totes una comunitat educativa cohesionada.
 • Educar integralment .
 • Crear un clima de centre i aula positius.
 • Gaudir dels avantatges que comporta els programes de mediació.

 

Rol de la persona mediadora

Formen part de l’equip mediador professors i alumnes ( 1r cicle ESO ). Què fan ?

 • Facilita la trobada .
 • Crear un clima de diàleg.
 • Generar confiança mitjançant la seva actitud personal.
 • Fomenta el pensament creatiu.
 • No influeix en les decisions.
 • Equilibra l’intercanvi comunicatiu.

 

Conflictes mediables Quina tipologia de conflictes creiem que podem mediar?
 • Conflictes entre alumnes.
 • Conflictes entre alumnes i professors.
 • Conflictes de la comunitat educativa.

 

En quins conflictes pensem que no hauríem d’ intervenir ?

Extraescolars. Conflictes per motius delictius o de tipus personal que necessiten altres tipus de tractament o ajuts de tipus psicològic.

 

Servei de mediació del centre 
Composició de l’equip de mediadors i mediadores.

Persones que actualment integren l’equip i parelles mediadores: en un primer moment s’han format parelles professor-alumne però més endavant pensem arribar a la mediació entre iguals.

Horaris i condicions.Hora de realització de les mediacions, durada i nombre de sessions.

Actualment fem servir les hores del pati ( ½ hora) . El nombre de sessions són 2 com a mitjana.

Condicions d’accés.

Procediment de demanda, adjudicació de mediadors i dia de trobada:

 • Alumnes: s’adrecen normalment a algun professor que tinguin confiança o al tutor i aquests el deriven al coordinador.
 • La resta de professionals de la comunitat educativa s’adrecen al coordinador directament.