Consell escolar

Composició i funcions

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

 

AMPA

Què poden fer les AMPA per millorar la participació de les famílies en les eleccions de representants als consells escolars?

Perquè les famílies participin en la renovació dels seus representants al consell escolar cal que les AMPA:

 • informin les famílies de les funcions del consell escolar i de com els afecten les decisions que s’hi prenen;
 • transmetin el valor afegit que suposa que les famílies estiguin representades;
 • difonguin les dates del procés electoral.

Com poden contribuir les AMPA a fer arribar la informació a les famílies?

En primer lloc és important planificar la difusió del procés electoral i buscar maneres creatives per a la comunicació. En aquest sentit, la direcció del centre i l’AMPA poden programar accions i campanyes conjuntes fent servir diversos mitjans o canals d’informació del centre:

 • Correu electrònic, web o blog del centre, xarxes socials, etc.
 • Cartells informatius en llocs visibles i estratègics del centre educatiu.
 • Entrevistes als representants de famílies i AMPA al consell escolar, als candidats del sector famílies.
 • Reunions informatives convocades per l’AMPA.
 • Els mateixos alumnes poden informar les seves famílies sobre el procés electoral i de la importància que hi participin.

Els pares i mares delegats de classe  poden animar les famílies del grup a presentar-se com a candidats.

Representants

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s’han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al consell escolar. D’altra banda, també cal que els representats informin de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar.

 

Orientacions

per als representants dels pares i mares en el consell escolar

Abans de les reunions

Si heu estat escollits com a representants de les famílies al consell escolar, cal que prepareu prèviament les reunions per fer una bona tasca representativa. Per aquest motiu:

 • Compartiu amb la resta de les famílies els temes que es tractaran en el proper consell escolar. En aquest sentit, podeu fer servir:
  • els canals de comunicació del centre (espai de les famílies al web del centre, AMPA…),
  • els mitjans tecnològics, en general, que obren noves possibilitats per difondre informació.
 • Recolliu les opinions, aportacions i propostes de les famílies. Podeu fer servir:
  • els canals de comunicació del centre,
  • els mitjans tecnològics, en general, per exemple, disposar d’una adreça electrònica pròpia per als representants de les famílies,
  • la bústia a l’entrada del centre i la de l’AMPA,
  • també podeu passar enquestes o qüestionaris, en format paper o en línia.
 • Organitzeu les aportacions de les famílies per poder-les traslladar al consell escolar d’una manera entenedora.
 • Penseu en el context social del centre i adapteu aquestes propostes a la realitat.

Durant les reunions

Per aconseguir que les reunions siguin espais de reflexió i treball conjunt cal que:

 • Assistiu a les reunions del consell escolar amb una actitud oberta i constructiva.
 • Procureu, entre tots, que el clima de la reunió sigui dialogant i participatiu, on s’escoltin totes les opinions i s’arribin a acords amb el màxim consens possible.
 • Presenteu de manera clara i objectiva les propostes concretes i aportacions que les famílies us hagin fet arribar.
 • Prengueu nota dels acords que es prenguin en el consell escolar.

Després de les reunions

Un cop finalitzada la reunió del consell escolar, cal que:

 • Feu arribar la informació dels temes tractats i acordats al consell escolar a la resta de les famílies. Podeu fer servir:
  • els canals físics de comunicació del centre, taulells informatius, circulars en paper, la bústia a l’entrada del centre i la de l’AMPA,
  • els mitjans tecnològics, per exemple, l’espai per famílies del web, llistes de difusió, butlletins electrònics o xarxes socials.
Composició actual

Director/a                                                       Manuel Torres

Cap d’estudis                                                 Ernesto Lapiedra Cánovas

Secretari/ària                                                 Marina López

Representant de l’Ajuntament                       Marta Mencía González

Representant de l’alumnat                             Jihane Boulaich

Representant de l’alumnat                             Nerea Laporta

Representant de l’alumnat                             Ming Lin

Representant de l’alumnat                             Wiam Ammari

Representant de l’AMPA                               Yolima Villada Garzón

Representant de pares i mares                     Juan Osvaldo Aquino Sales

Representant de pares i mares                     María Ángeles Liétor Zaguirre

Representant de pares i mares                     Ninfa Estela Chávez Giménez

Representant de pares i mares                     Yolanda Maldonado Ruiz

Representant del PAS                                   Joan Maluenda Guixa

Representant del professorat                        Carlos López Martínez

Representant del professorat                        Claudio Sarraseca Lao

Representant del professorat                        Joan Antoni Roncal Borrego

Representant del professorat                        José Antonio Quiles Martín

Representant del professorat                        Manuel López Martín

Representant del professorat                        Marta Martínez Álvarez

Representant del professorat                        Mª Juliana Sierra Rivera

Representant del professorat                        Sergi Lamana García