Preinscripció batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Del 14 al 21 de maig de 2019  
Novetat: No hi ha imprès de sol·licitud de preinscripció
Consideracions prèvies
La preinscripció l’heu de realitzar on line a través de la pàgina del Departament d’Educació.
Accés a la pàgina del Departament per realitzar la preinscripció:
Batxillerat:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=
Cicles Grau Mitjà:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1
 
La… Llegeix més»