Batxillerat

batx1

BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA


 • Itinerari tecnològic
 • Itinerari de ciències
 • Itinerari de ciències de la salut

BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS


 • Itinerari d’humanitats
 • Itinerari de gestió
 • Itinerari de ciències socials

Serveis escolars:


 • Tutoria de grup classe 1 Professor tutor per classe.
 • Tutoria individualitzada 1 Professor tutor personal per cada alumne (7/8 alumnes per cada professor del centre)
 • Pla d’impuls a la lectura, ILEC, 1/2 hora de lectura diària.Treball per projectes ( un per trimestre).
 • Plataforma de gestió administrativa Ieduca:
  • Comunicació directa amb l’equip docent.
  • Calendari d’activitats.
  • Control de les faltes d’assistència.
  • Control d’incidències
 • Plataforma moodle de gestió acadèmica.

 Sortides acadèmiques


 • Universitat
 • Cicles formatius de Grau Superior
 • Món laboral

Projectes: