Centre de formació integral

El projecte Manlleu, formació al llarg de la vida, és una proposta del nou marc organitzatiu que permet consolidar les activitats formatives que es duen a terme al municipi i treballar coordinadament per fomentar la formació de la població al llarg de la vida.

Un dels reptes del municipi en l’àmbit de la formació laboral és augmentar la població amb estudis de formació professional, ja que és la demanda del mercat laboral. Per promoure-ho, una de les primeres actuacions és la creació del nou Centre de Formació Integral. L’Institut Antoni Pous és el centre que acull, a part de la seva oferta existent de cicles formatius, els cursos de formació per a l’ocupació. Els cursos de formació ocupacional són de l’àmbit sociosanitari, camp en el qual l’Institut és un especialista. L’objectiu és facilitar la transició entre uns i altres estudis i formar persones en aquest sector, ja que és una necessitat real. Per conduir aquest nou marc organitzatiu i possibilitar la coordinació entre aquests i la resta d’actors, una de les opcions és crear el Consell Municipal de Formació.

Balanç de l’activitat del Centre de Formació Integral en Serveis a la Comunitat 2019