Tallers de suport i reforç educatius en horari extraescolar

Per acord del consell escolar, i amb el suport econòmic del Fons Social Europeu (FSE), aquest curs 2019-2020, començarà un nou servei de classes de reforç.

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorint una actitud positiva cap a l’aprenentatge i col·laborar
en l’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar l’etapa educativa. Entre aquestes competències es treballaran, preferentment, les vinculades a l’aprendre a aprendre, a l’autonomia personal i la competència comunicativa (recerca d’informació, interpretació, responsabilitat, expressió oral i escrita)

 • Objectiu general:
  Reduir el fracàs escolar i l’abandonament prematur.

 

 • Objectius específics:
  Augmentar les expectatives de l’alumnat en els estudis.
  Acompanyar l’alumnat en la realització de les tasques escolars i l’adquisició de les
  competències bàsiques.
  Promoure tècniques d’estudi i adquirir autonomia personal.
  Acompanyar a l’alumnat als espais del territori considerats com a recursos
  d’aprenentatge per incentivar el seu ús: biblioteques, ludoteques, espais culturals,
  espais esportius …

 

 • L’horari de classes de reforç és el següent:

• Alumnes de 1r i 2n de l’ESO, dilluns, de 17:30 a 19:30

• Alumnes de 3r i 4t de l’ESO, dimecres de 17:30 a 19:30

 

Full de sol·licitud