Tallers de suport i reforç educatius en horari extraescolar (POEFA)

Per acord del consell escolar, i amb el suport econòmic del Fons Social Europeu (FSE), aquest curs 2020-2021, seguim amb el servei de classes de reforç.

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorint una actitud positiva cap a l’aprenentatge i col·laborar
en l’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar l’etapa educativa. Entre aquestes competències es treballaran, preferentment, les vinculades a l’aprendre a aprendre, a l’autonomia personal i la competència comunicativa (recerca d’informació, interpretació, responsabilitat, expressió oral i escrita)

 • Objectiu general:
  Reduir el fracàs escolar i l’abandonament prematur.

 

 • Objectius específics:
  Augmentar les expectatives de l’alumnat en els estudis.
  Acompanyar l’alumnat en la realització de les tasques escolars i l’adquisició de les
  competències bàsiques.
  Promoure tècniques d’estudi i adquirir autonomia personal.
  Reforcem continguts fent classes específiques

 

 • L’horari de classes de reforç és el següent:

Alumnes de 1r de l’ESO, dilluns, de 16:00h a 17:30h

Alumnes de 2n de l’ESO, dimarts, de 16:00h a 17:30h

Alumnes de 3r de l’ESO, dimecres, de 16:00h a 17:30h

Alumnes de 4t de l’ESO, dijous de 16:00h a 17:30h

Aquest any, com a novetat, també oferim suport a alumnes de batxillerat:

Alumnes de 2n BAT B, dilluns, de 16:00h a 17:30h

Alumnes de 2n BAT A, dimarts, de 16:00h a 17:30h

Alumnes de 1r BAT B, dimecres, de 16:00h a 17:30h

Alumnes de 1r BAT A, dijous de 16:00h a 17:30h