batx1

BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA


 • Itinerari tecnològic
 • Itinerari de ciències
 • Itinerari de ciències de la salut

BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS


 • Itinerari d’humanitats
 • Itinerari de gestió
 • Itinerari de ciències socials

Serveis escolars:


 • Tutoria de grup classe 1 Professor tutor per classe.
 • Tutoria individualitzada 1 Professor tutor personal per cada alumne (7/8 alumnes per cada professor del centre)
 • Pla d’impuls a la lectura, ILEC, 1/2 hora de lectura diària.Treball per projectes ( un per trimestre).
 • Plataforma de gestió administrativa Ieduca:
  • Comunicació directa amb l’equip docent.
  • Calendari d’activitats.
  • Control de les faltes d’assistència.
  • Control d’incidències
 • Plataforma moodle de gestió acadèmica.

 Sortides acadèmiques


 • Universitat
 • Cicles formatius de Grau Superior
 • Món laboral

Projectes:


Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Termini per presentar les sol·licituds: Fins a l’1 d’octubre de 2019
Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2019-2020 cursen ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris.
Les quanties que es poden atorgar són les següents:

 1. Quanties fixes
  – Quantia fixa lligada a la… Llegeix més»

Preinscripció batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Del 14 al 21 de maig de 2019  
Novetat: No hi ha imprès de sol·licitud de preinscripció
Consideracions prèvies
La preinscripció l’heu de realitzar on line a través de la pàgina del Departament d’Educació.
Accés a la pàgina del Departament per realitzar la preinscripció:
Batxillerat:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=
Cicles Grau Mitjà:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1
 
La… Llegeix més»