L’institut

Entrada

PRESENTACIÓ

L’INS Antoni Pous i Argila és un institut d’ensenyament secundari de titularitat pública que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El centre es configura com un sistema educatiu format pel professorat, l’alumnat, el personal d’administració, serveis i un conjunt de recursos didàctics i materials que tenen com a finalitat, l’oferta a la societat del servei públic de l’ensenyament. Actualment s’imparteixen els estudis de educació secundària, batxillerat, cicle formatiu de grau superior d’integració social, cicle formatiu de grau superior d’educació infantil i cicle formatiu de grau mig d’atenció sociosanitària.