pqimc_logo

L’Institut Antoni Pous i Argila participa en el projecte de qualitat de millora contínua que té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en les normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.

Actualment som un centre que tenim consolidat i certificat el sistema de gestió i treballem per estendre la qualitat al conjunt d’activitats del centre, prenent com a referència el model d’excel•lència educatiu e2cat basat en models europeus d’excel•lència (EFQM, entre d’altres).


ACREDITACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA E2CAT

L’Institut Antoni Pous i Argila ha obtingut l’acreditació segons el model d’excel·lència e2cat.
El model e2cat, basat en l’EFQM centrat exclusivament en el món educatiu, és el fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i Qualicat (Associació Catalana per l’Excel·lència).
Segons l’esmentat model, l’excel·lència no consisteix a… Llegeix més»