ESO

laboratori

Serveis escolars:


 • Tutoria de grup classe 1 Professor tutor per classe.
 • Tutoria individualitzada 1 Professor tutor personal per cada alumne (7/8 alumnes per cada professor del centre)
 • Grups reduïts de 20 alumnes a totes les matèries
 • Atenció a la diversitat: USEE, atenció psicopedagògica a NEE, Aula oberta amb alumnes de 3r i 4t ESO
 • Oferta de variables: tècniques d’estudi, francès, speaking, religió…
 • 1 hora de Biblioteca a 1r i 2n d’ESO, dins el marc del projecte PuntEdu.
 • 1/2 hora de lectura diària
 • Plataforma de gestió administrativa Ieduca:
  • Comunicació directa amb l’equip docent.
  • Calendari d’activitats.
  • Control de les faltes d’assistència.
  • Control d’incidències
 • Plataforma moodle de gestió acadèmica.

 Projectes: