Alumnat de cicles fent l’estada de pràctiques a Dinamarca!

 

 

Durant els mesos de maig i juny, la Bruna Pous (CFGS Educació Infantil), l’Angie López (CFGS Integració Social) i la Paula Avilés (CFGM Atenció a persones en situació de dependència) estan realitzant una estada de pràctiques a Aarhus (Dinamarca) com a participants de projectes cofinançats amb el programa Erasmus+ de la Unió Europea. L’estada de pràctiques ha estat possible per la col·laboració del nostre centre amb l’institut de formació professional SOSU Østjylland d’Aarhus (Dinamarca).

La Bruna fa una estada a l’escola infantil Junibakken 0-6 år, la qual atén infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 6 anys. L’Angie fa una estada al club social infantil i juvenil Midtbyklubben, el qual atén a infants i joves després de l’horari escolar. La Paula fa l’estada al Localcenter Madsbjerg, un centre d’atenció gerontològica a persones grans.

A més, el nostre alumnat ha marxat i conviu amb alumnat d’altres centres de Catalunya, establint acords entre institucions catalanes i daneses. La Bruna viu amb alumnat que estudia CFGS Educació Infantil de l’INS Vallvera de Salt (Gemma, David i Cèsia). L’Angie viu amb l’Andrea, alumna que estudia CFGS Integració Social al INS Vallvera de Salt. I la Paula viu amb alumnat que estudia Cures auxiliars d’infermeria de l’INS Narcís Xifra de Girona.

Des d’aquí es vol agrair la col·laboració dels i les coordinadores de mobilitat internacional dels diferents centres: Jan Sig Wadsholt (SOSU Østjylland d’Aarhus), a l’Eva RIgau i la Gemma Subirats (INS Vallvera de Salt) i a en Dani Gelada (INS Narcís Xifra de Girona), Sense la seva col·laboració, aquests projectes no haguéssin estat possibles.

Només acabar explicant que el nostre coordinador de mobilitat internacional de FP, Jordi Birosta, ha estat uns dies a Aarhus per acompanyar al nostre alumnat en la seva aventura.

Esperem donar més notícies a la seva tornada, aproximadament a finals de juny i principis de juliol.

Let’s keep in touch!