Projectes

Laboratori de química

Projecte educatiu

Quins són els nostres trets d’identitat, la nostra línia pedagògica i organitzativa i els principis que regeixen el nostre funcionament.

Qualitat i millora contínua

El centre té implantat el Pla de Qualitat i millora contínua que assegura la qualitat del servei a tot els nivells.

Treball per projectes

Cap a l’escola del futur.

Mobilitat

El nostre alumnat viatja arreu d’Europa.

Projecte digital

Cap a un canvi en el paradigma de l’educació.

Escola verda

Som un centre sensibilitzat pel medi ambient.

Projecte Instituts Vora Ter

Compartim diferents activitats que fem al voltant del riu Ter

Desendolla’t

El nostre centre participa en el projecte Desendolla’t que vetlla per a l’estalvi energètic dels edificis.

Hack the school

Hem estat seleccionat en el projecte Hack the school, per redissenyar els espais educatius del centre.

Activitats de lectura i escriptura

Activitats relacionades amb la lectura i l’escriptura que es treballen al centre

Projecte #aquiproubullying

Gestió de conflictes i mediació per a fer front als problemes de convivència

El Català al món

Projecte en què es crea una xarxa de col·laboració per treballar la llengua catalana amb diferents centres dels Països Catalans.

Projecte Peris

Projecte en el que s’intenta donar suport a alumnes amb Trastorns del Neurodesenvolupament no diagnosticats i no tractats

Avancem

Projecte que s’encamina al tractament integral de les llengües.

Generació Plurilingüe

En aquest projecte rebrem assessorament i formació per tal de poder introduir la metodologia AICLE al nostre centre.