Espai per registrar-hi tots els certificats, premis i reconeixements que l’institut va aconseguint.