El català al món

L’Antoni Pous ha vist la necessitat d’adaptar les metodologies de treball a les aules, i és per això que ha potenciat el treball per projectes.

Entre els projectes que s’estan elaborant està el d’El català al món, en el qual des de l’àrea de llengües, mostrarem als nostres alumnes que no tan sols a
Catalunya es parla la nostra llengua. També veurem que amb els territoris de parla catalana ens uneixen no tan sols aspectes lingüístics, si no també
històrics.

Aquesta iniciativa promou la col·laboració escolar mitjançant les noves tecnologies, que ens oferiran les eines i els serveis necessaris per a facilitar-nos
l’associació i el desenvolupament de projectes comuns.

Ens posarem en contacte amb diversos centres d’ensenyament, d’arreu dels territoris de parla catalana, per intercanviar correus electrònics, vídeos i
gravacions de so amb els estudiants, amb la finalitat d’observar la diversitat lingüística del català, tant a nivell semàntic, fonètic, etc.

També es té la intenció de fer intercanvis al 2n any del projecte, amb els alumnes col·laboradors.

Els objectius que ens plantegem són:

  1. Millorar la metodologia i les competències lingüístiques.
  2. Conèixer altres entorns virtuals d’aprenentatge.
  3. Analitzar característiques i criteris de qualitat.
  4. Observar classes per analitzar la metodologia utilitzada, la gestió, i
    l’impacte dels resultats.
  5. Fer un intercanvi de bones pràctiques.
  6. Utilitzar les noves tecnologies per apropar distàncies.
  7. Fer Intercanvi d’alumnes.

Accés a la web “El català al món” (restringit a usuaris)