Projecte Erasmus+ «My Everest Your Molehill»

Presentació


El projecte europeu «My Everest Your Molehill» (el meu Everest és el teu petit turonet) involucra a sis centres de sis països diferents. A més del nostre institut hi a escoles d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Hongria i Turquia. Els alumnes de 2n d’ESO de tots aquests centres són els que portaran el projecte a la pràctica. L’objectiu del projecte és fomentar l’aprenentatge entre els diversos centres, donant a conèixer els punts forts de cada escola per anar transformant els nostres Everests en petits turons. D’aquesta manera s’intentarà millorar els processos d’aprenentatge en cada centre i les competències dels alumnes participants. La durada del projecte és de dos cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17. Un grup de professors i alumnes faran visites i activitats a cada centre – tres desplaçaments cada any. El nostre institut és el coordinador del projecte i per això organitzarem la primera reunió del projecte on mostrarem diversos aspectes de les noves tecnologies a l’ensenyament. Totes les activitats del projecte es podran consultar en aquest bloc i en aquesta pàgina del portal eTwinning.

Erasmus

VIATGE A ALEMANYA DINS EL PROJECTE EUROPEU ERASMUS+ MY EVEREST, YOUR MOLEHILL

 
Alumnes i professors deL nostre institut van visitar el centre Offene Schule Waldau de Kassel, a Alemanya. Aquest viatge forma part del projecte europeu Erasmus+ My Everest, Your Molehill. Un dels objectius de la trobada era conèixer altres metodologies d’ensenyament, especialment l’anomenat Free Learning.