Grups educació infantil

La comunitat de petits inclou els i les alumnes d’Educació Infantil fins els 5 anys.

És una etapa educativa que s’envolta d’emocions i es destaca pels progressos en el descobriment d’un mateix i dels altres, en el descobriment de l’entorn i en les habilitats de llenguatge verbal i matemàtic. Parlem de capacitats i durant aquesta etapa educativa el joc simbòlic i les creacions pròpies són la base d’aprenentatge.

Per això, a l’escola despleguem les orientacions curriculars a infantil en microespais a les aules, els tallers internivells, la sala de psicomotricitat, els petits grups, la música i l’experimentació. Gaudim de la sala de joc principal ‘The Village‘ ambientada amb botigueta, cura personal, el racó del metge i el restaurant. Pels més agosarats també tenim taula de fuster, espai de disfresses i altres racons que es generen amb la combinació de creativitat i imaginació.

Aquí us deixem un exemple: