Comunitat de Mitjans

Alumnes que cursen els nivells de primer, segon i tercer de primària.

Aquí us adjuntem les informacions pròpies per a cada nivell.

EP1: presentació inici de curs     EP1_inici de curs

EP2: presentació inici de curs EP2_inici de curs

EP3: presentació inici de curs EP3_inici de curs